ID
PWD
 
 
 

กระทู้
หัวข้อ  เข้ามาเยี่ยมเวป กศน.วังเหนือค่ะ
รายละเอียด  เวปนี้น่ารักมากเลย..มีเพลงฟังด้วย
ข้อมูลแน่นจริงๆ เยี่ยม
โดย  คุณ  สาวเทศบาล

ตอบ
ตอบ  เวปนี้น่ารักจริง ๆ ...มีเพลงให้ฟังเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอวังเหนือด้วย เยี่ยม....
โดย  คุณ  คนผู้ชมชาว กศน.ด้วยกันรูป
ราย
ละเอียด
โดย
4n92H   ***กรุณาพิมพ์รหัสโค้ดตามตัวอย่างด้วยครับ***

 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ   467  ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร 054279249 054279440 nfe5110@hotmail.com