ID
PWD
 
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงานครูกศน.ตำบล
 


รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานครูกศน.ตำบล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ   467  ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร 054279249 054279440 nfe5110@hotmail.com